Brussles – Belgische parlement Sceptr.net Nieuws: Vorige week vond in het Belgische federale parlement een conferentie plaats waar gesproken werd over het belang van het stoppen van geldstromen vanuit onder meer Qatar, naar Europese vertakkingen van islamistische organisaties zoals de Moslimbroederschap.

Op 20 december vond in het Belgische parlement een conferentie plaats over het aanpakken van de financiering van radicale islamistische groeperingen. De conferentie ‘Stop financing Islamist groups in Europe: results, obstacles and solutions ?’ werd georganiseerd door APEMA en het ‘European Center for Information, Policy and Security’ (ECIPS). Onder meer aanwezig: Onderzoeker Steven Merley, Nadia Sminate en Koen Metsu (beiden N-VA)

“Culturen en beschavingen alle volkeren behouden”

Voorzitter van ECIPS Ricardo Baretzky benadrukte het belang van het opdrogen van de geldbronnen van het internationale terrorisme en het toezien op de financiële activiteiten van deze bronnen. “We streven ernaar corruptie en de steun van terrorisme […] uit te bannen, zodat we onze wereld met zijn allen veiliger kunnen maken en de culturen en beschavingen van alle volkeren kunnen behouden”, aldus Baretzky.

“Er is veel corruptie bij het financieren van extremistische islamitische groeperingen, en we weten aan de hand van cijfers welke partijen het terrorisme steunen”, zegt Baretzky. Volgens hem moeten “alle personen die betrokken zijn bij de steun van islamistische groeperingen en de Moslimbroederschap worden gearresteerd” en moeten “hun bankrekeningen in beslag genomen worden”. “Deze landen en buitenlandse individuen, die islamistische groepen in Europa steunen, en met name de Moslimbroederschap, moeten worden geïnformeerd dat we hen naar de rechter zullen slepen”, voegde hij daaraan toe.

Spreker Tommaso Virgili wijst op de invloed die bepaalde islamistische groeperingen in Europa hebben. “De EU nodigt mensen die tot het Moslimbroederschap behoren uit voor trainingen om hun standpunten te promoten”, aldus Virgili. Hij deed daarnaast een oproep om tegengeluiden vanuit de moslimgemeenschap te steunen, zoals liberale moslims, die volgens hem eveneens bedreigd worden door het islamisme.

Nadia Sminate (N-VA), burgemeester van Londerzeel, wees op de gevaren van het aanwenden van religie voor politieke doeleinden. Zij wees ook op enkele pijnpunten. “We hebben niet genoeg middelen om de financiering van deze groepen aan te pakken”, zegt Sminate. Eenzelfde geluid is te horen bij Karim Ifrak, van de Federatie van Republikeinse moslims in Frankrijk: “Het probleem in Europa is het gebrek aan wetten die de externe financiering van islamitische groeperingen verhinderen.”

Financiering vanuit Qatar

Onderzoeker Steven Merley, enkele maanden terug nog geïnterviewd door SCEPTR, wijst op de rol die Qatar speelt in het financieren van de Moslimbroederschap in Europa. “In vijf jaar tijd heeft de ‘Qatar Charity’ meer dan 140 miljoen euro verstrekt aan organisaties, moskeeën en instellingen, gelieerd aan de Moslimbroederschap”, aldus Merley.

Het Franse parlementslid Jacques Myard (LR) wijst erop dat de huidige chaos in de moslimlanden tot een “snelle verspreiding van de Moslimbroederschap heeft geleid”. Hij deed een oproep om af te stappen van de vijandbeelden tegenover het Europa en het Westen.

Koen Metsu (N-VA), voorzitter van de federale ‘terreurcommissie’, sloot af: “Het is goed dat we het vandaag de dag openlijk kunnen hebben over de financiering van islamitische groeperingen en dat we hard werken aan de modernisering van de wetten die ons in staat zullen stellen terrorisme en islamitische extremistische groeperingen te bestrijden.”

“Er zijn twee soorten buitenlandse financiering voor islamitische extremistische groeperingen. De wettelijke financiering, die we kunnen stoppen aan de hand van wetten. Maar er is ook een clandestiene financiering, deze is veel moeilijker om te controleren of te voorkomen”, aldus Metsu.